Одеська національна академія харчових технологій

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки


входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

Декан
к.т.н., доцент
Жихарєва Наталя Віталіївна,

Програми навчання на факультеті дозволяють отримати високоякісну вищу освіту, уміння й практичні звички для роботи на широкому спектрі підприємств, забезпечувати ефективну роботу будь-якого технологічного й транспортного устаткування, обслуговувати паковальне устаткування, холодильну та кріогенну техніку, здійснювати високоякісний технічний сервіс і опанувати основами дизайну, ергономіки енергоменеджменту

Холодильні машини і установки


Спеціалізація «Холодильні машини і установки» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробництва, сучасного суспільства продовжує зростати.

Напрями діяльності фахівців-холодильщиків визначаються галузями виробництва і науки нашої держави, які використовують штучний холод. Таких галузей в сучасному суспільстві велика кількість, бо штучний холод є необхідною компонентою практично у всіх сферах життєдіяльності країни. Це промислові холодильники різного призначення, судна морського (річкового) флоту, рибопромислові судна, підприємства холодильного машинобудування, проектні та науково-дослідні установи, підприємства оборонної та космічної галузі, мережі супермаркетів і т.і. Треба підкреслити, що Україна має досить міцне і розвинуте холодильне господарство. Крім того, академія єдиний ВНЗ в Україні, де готують фахівців холодильщиків на вищому рівні на протязі десятиліть. Все це гарантує фахівцям–холодильщикам надійне працевлаштування.

Холодильна технологія охоплює основні принципи та положення теорії і практики технологій та обладнання при холодильній обробці та зберіганні харчових продуктів. Володіння холодильними технологіями сприяє формуванню фахівця холодильної техніки і технології, який зможе брати активну участь у створенні і розвитку галузі виробництва і зберігання харчових продуктів, що вимагає застосування холоду, і тим самим вирішувати ряд завдань у забезпеченні населення основними продуктами харчування та створені «холодильного ланцюга».

Студенти вивчають системи і установки кондиціювання повітря та життєзабезпечення, що дозволяє їм розробляти і експлуатувати сучасні системи кондиціювання повітря. Вони можуть працювати в різних галузях господарства, що пов´язані з кондиціонування повітря: монтаж, установка та ремонт систем кондиціювання повітря; проектування й впровадження систем кондиціювання повітря, обладнаних різними машинами. Дипломні проекти випускників присвячені вирішенню актуальних проблем холодильного господарства регіону та України в цілому, тематика дипломних проектів відповідає тенденціям розвитку світової холодильної техніки. Випускники спеціалізації мають змогу працювати на суднах рефрежираторного флоту, який перевозить різноманітні вантажі, що потребують охолодження, також скраплений природний газ.

Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону та гелію з високим степінем чистоти. Важливою галуззю є зрідження кріогенних газів, особливо гелію, водню, природного газу, кисню та інших для їх зберігання і транспортування. Таким чином, концепція розвитку спеціальності базується на концепції розвитку вищеназваних напрямків науки та техніки. Напрями діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва і науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля.

Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва6 – азот, неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки і техніки передачі зображень на велику відстань. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій – це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Це далеко неповний перелік сфер життя сучасного суспільства, де працюють фахівці, що отримали спеціалізацію «Кріогенна техніка і технології».

Кріогенна техніка і технології


Спеціалізація «Кріогенна техніка і технології» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, які базуються на явищі надпровідності.

Газотурбінні установки і компресорні станції


Спеціалізація «Газотурбінні установки і компресорні станції» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід двигунів різного призначення в усіх галузях промисловості, для стиску природного газу з ціллю подальшого його транспортування, в холодильній техніці при дослідженнях різних елементів повітряних лайнерів, у якості головних і допоміжних двигунів суден надводного і підводного флоту, для заморожування грунту під час будівництва метро та інші.

Мета навчання – підготовка інженерів і спеціалістів для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах скрапленого газу, на підприємствах переробки нафти і газу, компресорних станціях скрапленого повітря різноманітних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, а також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Підготовка студентів за спеціалізацією «Газотурбінні установки і компресорні станції» почалася з 2000 року на базі кафедри «Компресори та пневмоагрегати». Співробітники кафедри – це висококваліфіковані вчені, які мають великий досвід наукової, викладацької та виховної роботи. Наші випускники в змозі працювати на багатьох підприємствах машинобудування, легкої та харчової промисловості на підприємствах авіаційного призначення, на судах морського і річного транспорту, атомної енергетики та інших.

Як свідчить екскурс у різні галузі промисловості, немає такої галузі науки і техніки, яка б не використовувала компресорні машини і вакуумну техніку.Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневмоінструменти, приладдя, які використовуються у технологічних цілях підприємств машинобудування, підприємств хімічної промисловості, які виробляють штучні матеріали, харчова промисловість, нафтохімічна промисловість, для синтезу і розділення нафтових продуктів, установки розділення повітря і здобуття рідких газів, атомна енергетика, системи життєзабезпечення, кондиціонування повітря у промислових та побутових будівлях, транспортування природного газу на будь-яку відстань, транспортування сипучих матеріалів (пил, борошно, пісок) тощо.

Наші випускники успішно працюють в галузях харчової, холодильної промисловості, залізничного, морського та автомобільного транспорту, нафтової і газової промисловості, медицині. Використання вакууму дозволяє отримати надзвичайно чисті матеріали і сплави, інтенсифікувати ряд хімічних процесів (випарювання, сублімаційна сушка та ін.). В наш час широко використовується вакуумне пакування харчових продуктів, вакуумне напилення, декоративна металізація та інше.

Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка


Спеціалізація «Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості.

Галузеве машинобудування

Вивчає складові частини великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем., впровадження новітніх комп’ютерних технології на виробництві, оперування всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації української промисловості. Працевлаштування: головні механіки; головні інженери; директори виробництв; ІТ- конструктори; керівники технічних служб.

Прикладна механіка

Одніа з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем. Працевлаштування: головні механіки; головні інженери; директори виробництв; керівники компаній технічного сервісу.

Теплоенергетика

Керування й оптимізація енергоспоживання й витрат на енергоносії Визнання важливості енергії як ресурсу вимагає такого ж менеджменту, як будь-якого коштовного продукту, є першим кроком до поліпшення енергетичної й екологічної ефективності Працевлаштування: енергоменеджери, експерти з енергопостачання та енергоефективності, енергоаудіту.

Фотогалерея

Зворотній зв'язок

Заповніть форму зворотнього зв'язку і ми обов'язково відповімо в найкоротші терміни
Адреса

кабінет 211, вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, 65082, Україна

Телефон

+38 (063) 077-12-57

Email

zhikhareva.nata@gmail.com