IMG388Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. проф. В.С. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за ступенями бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю «Енергетичне машинобудування».

Декан
к.т.н., доцент
Жихарєва Наталя Віталіївна,
тел. 720-91-89

sdfg

 

 

Спеціальність «Енергетичне машинобудування» включає такі спеціалізації:

·      Холодильні машини і установки;

·      Кріогенна техніка і технології;

·      Газотурбінні установки і компресорні станції;

·      Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка.

 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробництва, сучасного суспільства продовжує зростати. Низькі температури, які отримуються штучно, відкрили нові можливості для розвитку і прогресу в багатьох напрямках і стали основою для поліпшення якості життя.

1Напрями діяльності фахівців-холодильщиків визначаються галузями виробництва і науки нашої держави, які використовують штучний холод. Таких галузей в сучасному суспільстві велика кількість, бо штучний холод є необхідною компонентою практично у всіх сферах життєдіяльності країни. Це промислові холодильники різного призначення, судна морського (річкового) флоту, рибопромислові судна, підприємства холодильного машинобудування, проектні та науково-дослідні установи, підприємства оборонної та космічної галузі, мережі супермаркетів і т.і. Треба підкреслити, що Україна має досить міцне і розвинуте холодильне господарство. Крім того, академія єдиний ВНЗ в Україні, де готують фахівців холодильщиків на вищому рівні на протязі десятиліть. Все це гарантує фахівцям–холодильщикам надійне працевлаштування.

Дипломні проекти випускників присвячені вирішенню актуальних проблем холодильного господарства регіону та України в цілому, тематика дипломних проектів відповідає тенденціям розвитку світової холодильної техніки.

Холодильна технологія охоплює основні принципи та положення теорії і практики технологій та обладнання при холодильній обробці та зберіганні харчових продуктів. Володіння холодильними технологіями сприяє формуванню фахівця холодильної техніки і технології, який зможе брати активну участь у створенні і розвитку галузі виробництва і зберігання харчових продуктів, що вимагає застосування холоду, і тим самим вирішувати ряд завдань у забезпеченні населення основними продуктами харчування та створені «холодильного ланцюга».

2

Студенти вивчають системи і установки кондиціювання повітря та життєзабезпечення, що дозволяє їм розробляти і експлуатувати сучасні системи кондиціювання повітря. Вони можуть працювати в різних галузях господарства, що пов´язані з кондиціонування повітря: монтаж, установка та ремонт систем кондиціювання повітря; проектування й впровадження систем кондиціювання повітря, обладнаних різними машинами.

3

Випускники спеціалізації мають змогу працювати на суднах рефрежираторного флоту, який перевозить різноманітні вантажі, що потребують охолодження, також скраплений природний газ.

4

Спеціалізація «Кріогенна техніка і технології» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, які базуються на явищі надпровідності, зокрема відомий у всьому світі андроний колайдер.

5Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону та гелію з високим степінем чистоти. Важливою галуззю є зрідження кріогенних газів, особливо гелію, водню, природного газу, кисню та інших для їх зберігання і транспортування. Таким чином, концепція розвитку спеціальності базується на концепції розвитку вищеназваних напрямків науки та техніки.

Напрями діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва і науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля.

Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва6 – азот, неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки і техніки передачі зображень на велику відстань. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій – це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Це далеко неповний перелік сфер життя сучасного суспільства, де працюють фахівці, що отримали спеціалізацію «Кріогенна техніка і технології».

Спеціалізація «Газотурбінні установки і компресорні станції» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід двигунів різного призначення в усіх галузях промисловості, для стиску природного газу з ціллю подальшого його транспортування, в холодильній техніці при дослідженнях різних елементів повітряних лайнерів, у якості головних і допоміжних двигунів суден надводного і підводного флоту, для заморожування грунту під час будівництва метро та інші.

Підготовка студентів за спеціалізацією «Газотурбінні установки і компресорні станції» почалася з 2000 року на базі кафедри «Компресори та пневмоагрегати». Співробітники кафедри – це висококваліфіковані вчені, які мають великий досвід наукової, викладацької та виховної роботи.

7Наші випускники успішно працюють в усіх галузях господарської діяльності України і за кордоном. Тому мета навчання – підготовка інженерів і спеціалістів для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах скрапленого газу, на підприємствах переробки нафти і газу, компресорних станціях скрапленого повітря різноманітних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, а також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Наші випускники в змозі працювати на багатьох підприємствах машинобудування, легкої та харчової промисловості на підприємствах авіаційного призначення, на судах морського і річного транспорту, атомної енергетики та інших.

Спеціалізація «Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневмоінструменти, приладдя, які використовуються у технологічних цілях підприємств машинобудування, підприємств хімічної промисловості, які виробляють штучні матеріали, харчова промисловість, нафтохімічна промисловість, для синтезу і розділення нафтових продуктів, установки розділення повітря і здобуття рідких газів, атомна енергетика, системи життєзабезпечення, кондиціонування повітря у промислових та побутових будівлях, транспортування природного газу на будь-яку відстань, транспортування сипучих матеріалів (пил, борошно, пісок) тощо.

Як свідчить екскурс у різні галузі промисловості, немає такої галузі науки і техніки, яка б не використовувала компресорні машини і вакуумну техніку.8

Наші випускники успішно працюють в галузях харчової, холодильної промисловості, залізничного, морського та автомобільного транспорту, нафтової і газової промисловості, медицині.

Використання вакууму дозволяє отримати надзвичайно чисті матеріали і сплави, інтенсифікувати ряд хімічних процесів (випарювання, сублімаційна сушка та ін.). В наш час широко використовується вакуумне пакування харчових продуктів, вакуумне напилення, декоративна металізація та інше.