СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СПРЯМУВАННЯ ПІДГОТОВКИ

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. проф. В.С. Мартиновського.
На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

 • Перший (бакалаврський) рівень – бакалавр
 • Другий (магістерський) рівень – магістр
 • Третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії
ice

 

 

142 «Енергетичне машинобудування»:
 • Холодильні машини і установки
 • Кріогенна техніка й технології
 • Газотурбінні установки і компресорні станції
 • Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Детальніше…

 

133 «Галузеве машинобудування»:
 • Обладнання готельно-ресторанних господарств
 • ІТ конструктор обладнання
 • Енергетична безпека
 • Обладнання переробних і харчових виробництв

Детальніше…

 

131 «Прикладна механіка»
 • Машини і технології пакування
 • Інженерна механіка

Детальніше…