Бібліотека Академії

DSC_0034+

Правила користування бібліотекою ОНАХТ

 

 1. Право на користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії. Фахівці підприємств, організацій і установ, а також користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, тільки в читальному залі.
 2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування літературу на абонементах, в читальних залах, у філіях; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування.DSC_0035+
 3. Запис до бібліотеки проводиться по студентському (аспірантських) квитку або іншим документом, дійсному в поточному році. Користувачі сторонніх організацій, підприємств записуються за паспортом і обслуговуються в читальних залах.
 4. Навчальна література видається на абонементі на період вивчення дисциплін у кількості, яка відповідає навчальним планам і програмам.
 5. Наукова література видається в кількості до 10 примірників строком на місяць. Періодичні видання видаються тільки в читальному залі.
 6. Художня література видається в кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.
 7. Рідкісні та цінні видання, а також поодинокі екземпляри, книги підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються тільки в читальних залах.
 8. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), Література обмеженого використання видаються в установленому порядку.
 9. Література на ксерокопіювання видається тільки на абонементах з доповненням ксерокса на вирвані сторінки для відновлення навчальної літератури.Каталожный зал+
 10. Бібліотека може продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо немає попиту з боку інших читачів.
 11. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.
 12. Читачі, які закінчили академію, повинні до захисту диплома повністю розрахуватися з бібліотекою.
 13. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

Сайт бібліотеки ОНАХТ в Інтернеті : http://www.library.onaft.edu.ua/