ДІСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК). Ще до початку навчання викладачі розробляють ДК за своїми предметами. В процесі навчання курси можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний викладач має змогу сам вирішувати, як буде виглядати ДК і які мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб використання комп’ютерних технологій при підготовці ДК значно впливає на ефективність його засвоєння. Світовий досвід показує, що використання динамічних об’єктів для створення наочних моделей процесів, адаптивне моделювання студента в багатьох випадках значно підвищує навчальний ефект.

Курс розбивається на розділи, які потрібно проходити у визначений час. За матеріалом розділів викладачі створюють і призначують тести і завдання, які також потрібно вчасно проходити. Викладач має можливість призначувати спеціальні перевірочні (граничні) тести за відповідними розділами курсу. Викладач може призначувати завдання для підгруп студентів, тоді завдання вирішується колективно. Взаємодія між суб’єктами системи дистанційного навчання здійснюється за допомогою системи індивідуальних гостьових книг, форумів, чатів та електронної пошти.

Для організації дійсно ефективного навчального процесу дистанційного навчання необхідна систематична робота з оболонкою як студента, так і викладача майже кожного дня на протязі всього терміну навчання.

Посилання на наш центр дістанційного навчання: http://moodle.onaft.edu.ua/