Опис Академії

Наша адреса: ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Банківські реквізити: Код ОКПО 02071062 Управління Держказначейства в Одеській області; МФО 828011 р / р 35224010000260 КПК 2201160 Код 25010100

Одеська Національна академія харчових технологій

Контактні телефони: (0482) 25-32-84, 29-11-40

Факс: (0482) 25-32-84

E-mail: postmaster@osaft.odessa.ua

www-адреса: http://www.onaft.edu.ua/

DSC03232

Ректор академії – доктор технічних наук, професор Єгоров Богдан Вікторович, який очолює академію з 2003 року.

Всього в Україні 3 вузу харчового профілю, з них 2-національні, в тому числі і наша академія. В Одесі і Одеській області всього 23 ВНЗ 3 і 4 рівнів акредитації, з них лише 8 – національні, в тому числі і ОНАХТ.

ОНАХТ – це один з найбільших ВНЗ країни IV рівня акредитації, який за більш ніж 110 річну діяльність підготував понад 70 тисяч фахівців, серед яких близько 3 тисяч випускників – іноземні громадяни 75 країн світу.

Одеська національна академія харчових технологій перебуває на новому етапі розвитку. В академії повністю впроваджений ступінчастий принцип вищої освіти: від молодшого спеціаліста до бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата і доктора наук.

У ювілейному 2012 році нами були створені чотири інститути, які об’єднали вікові традиції і сучасні інновації, головною метою функціонування яких є широкомасштабне впровадження освітньої моделі кращих європейських університетів: від отримання знань – до науково обґрунтованого їх застосування. Всім чотирьом інститутам за одноголосним рішенням членів Вченої Ради академії присвоєні імена видатних промислових діячів і вчених, що мають безпосереднє відношення до долі нашого ВНЗ.

Сьогодні в академії 11 факультетів у складі чотирьох навчальних інститутів, інститут післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, науково-дослідний інститут, коледж і три технікуму є потужний науково-освітній центр на Півдні нашої країни, який об’єднав близько 15000 студентів, 2400 викладачів і співробітників, в тому числі близько 100 професорів і 400 доцентів, кандидатів наук.

 

Система підготовки інженерних кадрів направлена ​​на виховання активних, творчих і по-сучасному мислячих фахівців з широкою ерудицією і високою культурою, які вміють аналізувати стан і тенденції розвитку виробництва, приймати оптимальні рішення, втілювати їх в життя. Реалізуючи програму створення національної вищої школи, колектив академії наполегливо працює над підвищенням ефективності навчально-виховного процесу, орієнтуючись на індивідуалізацію навчання; посиленням фундаментальної та гуманітарної підготовки студентів; розширенням і вдосконаленням самостійної роботи студентів; впровадженням в навчальний процес сучасних інформаційних технологій; інтеграцією навчання та виробництва.

Приділяється багато уваги до практичної підготовки студентів на підприємствах АПК. При цьому переддипломна практика вирішує кілька проблем, тобто знайомство з виробництвом, надання допомоги підприємству з боку дипломника в удосконаленні технологічних процесів, реконструкції підприємств (наприклад, за допомогою випускників академії була проведена реконструкція Ананьївської хлібопекарні).

Тісні зв’язки з промисловістю дають можливість студентам проходити практику на сучасних підприємствах області, а тим, хто зарекомендував себе найкраще, в тому числі і за результатами навчання, підприємства призначають свої стипендії, які студенти отримують додатково до призначеним з держбюджету. Серед таких підприємств ЗАТ “Рамбурс-Елеватор”, ТОВ “Агроком” та інші. Разом з іменними стипендіями академії таких стипендій 32.

В академії налічується 8 навчальних корпусів, навчальний спортивний корпус, 5 гуртожитків. Загальна площа приміщень, які використовуються в навчальному процесі, становить 78453,5 м2, а навчально-лабораторних приміщень – 50268,3 м2.

Викладачі та наукові співробітники академії постійно працюють над удосконаленням навчальних планів, організацією навчального процесу, виданням підручників, методичних вказівок, а також підвищенням своєї кваліфікації.

В академії створені досить сприятливі умови для навчання студентів і нормального праці професорсько-викладацького складу і співробітників. Навчальні лабораторії та кабінети обладнані обчислювальною технікою, технічними засобами навчання (ТСУ), навчальною літературою та посібниками. Лекційні аудиторії кафедр обладнані ТСУ і телевізійними системами. Всі навчальні корпуси та гуртожитки забезпечені центральним опаленням, гарячим і холодним водопостачанням. Академія має власну телефонну мережу на 300 номерів. Для більш економного витрачання комунальних та енергетичних ресурсів в академії встановлені лічильники електроенергії, тепла, води і газу.

Академія має необхідні кабінети і лабораторії для дисциплін гуманітарного, фундаментального циклів і для дисциплін професійної підготовки. Лабораторні та практичні заняття з дисциплін, які передбачають використання інформаційних технологій, проводяться в спеціалізованих комп’ютерних класах і на обчислювальному центрі академії, які обладнані 420 комп’ютерами. Всі комп’ютери сучасної модифікації, їх кількість забезпечує тривалість роботи кожного студента в середньому 1,08 годину на день за весь період навчання, яка відповідає нормативам.

Загальний фонд бібліотеки складає 567598 примірників літератури, що становить 62,2 томи навчальної літератури на одного студента

Заняття з фізичного виховання проводяться в спортивному залі, використовуються також один тренажерний зал, обладнаний сучасними тренажерами, є стадіон, 1 баскетбольний майданчик.

В академії функціонують 3 буфети на 350 посадочних місць і 1 столова на 550 посадочних місць. Є лікувальний профілакторій на 50 місць і оздоровчо-спортивний табір на 350 місць. Студенти, яким необхідно для проживання житло, забезпечені місцями в гуртожитках на 100%. В академії працює медичний пункт.

До успіхів академії останнім часом можна віднести наступні досягнення:

– Асамблея ділових кіл України в 2003 році за видатні заслуги в підготовці висококваліфікованих кадрів зазначила колектив академії нагородою “Інтелект нації”.

– У цьому ж році 5 вчених академії отримали державні премії України.

– У 2004 році Асамблея ділових кіл Європи, засідання якої відбулося в Оксфорді в Англії, за успіхи в досягненні європейських показників якості в наданні освітніх послуг відзначило Одеську національну академію харчових технологій нагородою “Європейська якість”.

– Всього в Україні 347 вузів, серед яких 233 – вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності. З них лише 12 прийнято до міжнародної організації – Асоціації Європейських Університетів, в їх числі – наша академія. Це говорить про міжнародне визнання академії.

– Дипломом “Кращий вітчизняний товар року” та золотою медаллю виставки “Високі технології у вищій освіті” академія була відзначена за розроблені інтелектуальні комп’ютерні тренажери.

– У 2004 році Академію прийняли до складу Європейської федерації харчової науки і технології, а також в асоціацію ВНЗ країн Причорноморського басейну.

– Академія стала лауреатом національного конкурсу і отримала звання “Лідер харчової та переробний промисловості України 2004” за високий рівень підготовки кадрів для харчової та переробної промисловості.

– У 2005 році академія була прийнята в Асоціацію ректорів вищих технічних навчальних закладів України, а також в Міжнародну асоціацію заочного та дистанційного навчання.

– Академія здобула перемогу в конкурсі “100 кращих товарів України” в номінації “Надання освітніх послуг”.

– У 2007 році академію прийняли до складу Євразійської асоціації університетів (з 354 українських ВНЗ в цю асоціацію прийняті тільки 24 ВНЗ).

– ОНАХТ включена до складу членів консорціуму по тематичній мережі Еразмус-3 (The Socrates Programme (ERASMUS 3 Thematic Network) “ISEKI – Food 2 – Integrating Safety and Environmental Knowledge In Food towards European Sustainable Development”. У числі 113 учасників проекту практично всі ВНЗ Західної Європи, які готують фахівців у галузі харчової науки і технології, Європейські асоціації, товариства та об’єднання з цієї тематики, а також провідні науково-дослідні установи в галузі харчових технологій. ОНАХТ – єдиний учасник цього проекту в Україні.